Dictionary of Cook Islands languages

E vananga haka-araveihanga ki te hiti tangata Manihiki (Hotu-rangaranga) e Rakahanga (Tapuahua)

Fuifui mai, fuifui mai e te Fuinga o Niva, kia fangaingai vananga ake tatou i na mea o te fare, ki na fakamaru ariki Te Whakaheo, e te Whaingaitu, na Matakeinanga e fa te hui Mataiapo, na Tuku-whare, te hiti tangata katoatoa kia orana i te aroha korereka o te Atua. Tena kotou, teia matou. Taringa hakarongo ki te korero.

E te au taeake e tuatua humaria teia no tatou, e tikahanga kia ranga e kia kite i na mea o te fare i tuku hia ki runga i teia fakapapahanga vananga tahito e te au vananga fou ei kitehanga no tatou, ta tatou au tamariki e ki te tamariki a ta tatou au tamariki. 

Kua mamate o tatou tūpuna, o tatou mātūa, ko tatou ra e ora nei, e mea tau kia kite tatou, koai tatou, nohea mai tatou, e te haere nei tatou kihea. Na te Atua tatou e tauturu mai.

Otira ua Orometua Papa Temu Ngarima George.

Welcome to Na Vananga Humaria o Manihiki e Rakahanga. This online dictionary is dedicated to reviving and upholding words and phrases that are particular to Manihiki and Rakahanga. It is hoped that this repository will provide quick access for learners and speakers of the language and that it will also serve as a resource for those descendants of Manihiki and Rakahanga who live abroad. 

Manihiki is an island in the Cook Islands known also as the Island of Pearls. It is a triangular atoll 1,160 kilometers north of Rarotonga. Like its sister island of Rakahanga 44 kms north, Manihiki sits on top of an underwater mountain which rises 4,000 meters from the ocean floor.

Download the app

Download the Cook Islands Dictionary App for iOS or Android

Free